Artikler

Artikler om sortering af brugt plastemballage

Artiklerne her på siden beskriver, hvordan virksomheder i forskellige brancher håndterer sorteringen af brugt plastemballage.

Artiklerne tilpasses mediet
Alt efter behov og medie kan artiklerne bringes i sin helhed eller i en forkortet udgave, så omtalen passer ind i den konkrete sammenhæng. Artiklerne kan både bruges i aviser, brancheblade eller i interne nyhedsbreve.

Mere baggrund om sortering
I forbindelse med hver artikel er der en række faktabokse, som er tænkt som et supplement til artiklerne. Der findes yderligere baggrundsmateriale under: Korte fakta og Mere om plastemballage her på hjemmesiden.