Baggrund

Om hjemmesiden

Danmark skal opfylde EU’s emballagedirektiv om genanvendelse af mindst 22,5 % plastemballageaffald senest 2008. For at nå dette mål skal der sættes mere fokus på udsortering af brugt plastemballage fra erhverv og husholdninger.

Det er virksomhederne, der skal bidrage med langt størstedelen af de indsamlede emballager, fordi det er her de største mængder findes og her, man finder de største miljømæssige og økonomiske fordele.

Mange virksomheder er allerede meget bevidste om de økonomiske fordele, der kan være i at kildesortere affaldet, og sorterer brugt plastemballage som en naturlig del af affaldshåndteringen.

For at motivere flere virksomheder til at gå gang med at kildesortere den brugte plastemballage har Aftalegruppen for Transportemballageaftalen initieret udarbejdelsen af “Retur med plasten”.

Aftalegruppen for Transportemballageaftalen blev nedsat i forbindelse med Aftale om genanvendelse af transportemballage, som blev indgået den 16. august 1994 mellem miljøministeren og Dansk Industri (DI) og tiltrådt af Plastindustrien og Emballageindustrien.

I aftalegruppen er aftaleparterne repræsenteret samt Kommunernes Landsforening (KL), Dansk Erhverv og CO-industri.

Miljøstyrelsen har finansieret projektet via midler fra Virksomhedsordningen.

Projektet er udviklet i 2007 af Econet AS i samarbejde med Fisker Kommunikation.