A.C. Schmidt

A.C. Schmidt a/s

Hvordan virksomheden håndterer og bortskaffer den brugte plastemballage er ikke kun forskellig fra branche til branche, men også fra virksomhed til virksomhed. Fælles for alle er dog, at en sortering af affaldet er en god ide både økonomisk og miljømæssigt.

Danmark skal senest i 2008 opfylde emballagedirektivets krav om genanvendelse af mindst 22,5 % plastemballage. For at nå dette mål skal der større fokus på udsortering af plastemballager fra erhverv og husholdninger. Det er dog virksomhederne, der skal bidrage med langt størstedelen af de indsamlede emballager, fordi det er her de største mængder findes og her, man finder de største miljømæssige og samfundsøkonomiske fordele.

Nedenfor er et eksempel fra den grafiske virksomhed A.C. Schmidt a/s på, hvordan virksomheden har etableret en både effektiv og praktisk procedure for indsamling og sortering af brugt plastemballage, samt hvilke fordele virksomheden opnår ved at sætte affalds-håndteringen i system.   

Færre udgifter hos A.C. Schmidt
Efter at A.C. Schmidt i Hvidovre har fået en ballepresse og har strammet op på en række arbejdsrutiner, har den grafiske virksomhed reduceret udgifterne til affalds-bortskaffelse, fået en mere ryddelig arbejdsplads og ikke mindst mere tilfredse medarbejdere.

Virksomheden, der fremstiller og leverer kartonnage, modtager råvarer i form af trykfarver og kartonnage. Trykfarver leveres i bøtter eller dåser produceret enten i metal eller plast. Kartonnagen leveres på paller med omsvøb af plastfolie, som fjernes ude i trykkeriet eller ved stansemaskinen. ”Tidligere når plastfolien blev fjernet fra varerne, lå den bare og fyldte. Selvom der ikke var ret meget af den, så tog plastfolien urimelig meget plads i affaldscontaineren. Så noget måtte vi gøre”, lyder det fra direktør Christian Andersen . 

Medarbejderne skal rydde op
Resultatet blev, at virksomheden investerede i en mindre ballepresse og strammede op på en række arbejdsrutiner, hvilket løste problemet: ”Vi bad medarbejderne om at holde deres arbejdspladser ryddelige og kildesortere den brugte emballage. I dag bliver plastfolien ballepresset, så snart den er fjernet fra kartonnagen. For at gøre arbejdet lettere har vi stillet ballepressen centralt i produktionen, så medarbejderne ikke skal brug tid på at transportere plastemballagen”, forklarer Christian Andersen .

En pænere virksomhed og tilfredse medarbejdere
A.C. Schmidt har desuden lavet en aftale med affalds-transportøren om at opstille en ekstra container, der udelukkende bruges til den ballede plastfolie. Altså ingen plast i containeren til brændbart: ”I dag ser vi pæne arbejdspladser, tilfredse medarbejdere og så har vi fået færre omkostninger til affaldsbortskaffelsen.

Når antallet af tømninger af containeren til brændbart reduceres, sparer vi penge. Ligesom vi får en bedre pris for plastfolien, når den er sorteret. Penge, der kan være med til at betale investeringen i ballepressen. Og så skal vi jo ikke glemme, at vi er med til at skåne miljøet, når vi sender plast til genanvendelse”, slutter Christian Andersen .

Kontakt:
A.C. Schmidt a/s
Hammerholmen 1
2650 Hvidovre
Telefon 36 88 07 00
Christian Andersen