Bong

Hvordan virksomheden håndterer og bortskaffer den tomme, brugte plastemballage er ikke kun forskellig fra branche til branche, men også fra virksomhed til virksomhed. Fælles for alle er dog, at en sortering af affaldet er en god ide både økonomisk og miljømæssigt.

 

Danmark skal senest i 2008 opfylde emballagedirektivets krav om genanvendelse af mindst 22,5 % plastemballage. For at nå dette mål skal der større fokus på udsortering af plastemballager fra erhverv og husholdninger. Det er dog virksomhederne, der skal bidrage med langt størstedelen af de indsamlede emballager, fordi det er her de største mængder findes og her, man finder de største miljømæssige og samfundsøkonomiske fordele.

 

Nedenfor er et eksempel fra den grafiske virksomhed Bong Bjørnbak på, hvordan virksomheden har etableret en både effektiv og praktisk procedure for indsamling og sortering af brugt plastemballage, samt hvilke fordele virksomheden opnår ved at sætte affalds-håndteringen i system.   

 

Mere plads i containeren kan ses på bundlinjen
Den grafiske virksomhed Bong Bjørnbak har gennem mange år sorteret brugt plastfolie fra til genanvendelse. Folien er blevet opsamlet i plastsække – en ordning der har fungeret helt fint. Virksomheden har så megen plastemballage, at det er blevet til adskillige sække med folie hver dag.

 

For at få plads til den indsamlede plast havde virksomheden tidligere en lille presse, der, ud over at den ofte var i stykker, også havde for lille kapacitet. Resultatet var, at meget folie i stedet blev smidt direkte i virksomhedens container til brændbart affald. ”Det betød, at containeren hurtigt blev fyldt med plastfolie, så vi var nødt til at bestille mange ekstra tømninger af containeren. Det gav en del ekstra omkostninger til affaldshåndtering”, forklarer lagerchef, René Johansen.

 

Større presse løste problemet
For at løse problemet fik virksomheden deres affaldstransportør til at opstille en ny og større presse til den indsamlede folie. ”Lejen af den nye presse svarer til indtægten fra salg af folie, men da antallet af tømninger af containeren nærmest er halveret, har det samlet se givet en væsentlig besparelse”, fortæller René Johansen. Ud over en økonomisk gevinst har virksomheden fået en anden sidegevinst, nemlig tilfredse medarbejdere, fordi håndteringen af folie nu ikke længere giver anledning til frustrationer over for lidt plads i containeren. 

Kontakt:
Bong Bjørnbak A/S
Baldersbuen 2
Postboks 179
2640 Hedehusene
Telefon: 46 56 55 55
René Johansen