Grundfos

Sådan gør Grundfos

Hvordan virksomheden håndterer og bortskaffer den tomme, brugte plastemballage er ikke kun forskellig fra branche til branche, men også fra virksomhed til virksomhed. Fælles for alle er dog, at en sortering af affaldet er en god ide både økonomisk og miljømæssigt.

Danmark skal senest i 2008 opfylde emballagedirektivets krav om genanvendelse af mindst 22,5 % plastemballage. For at nå dette mål skal der større fokus på udsortering af plastemballager fra erhverv og husholdninger. Det er dog virksomhederne, der skal bidrage med langt størstedelen af de indsamlede emballager, fordi det er her de største mængder findes og her, man finder de største miljømæssige og samfundsøkonomiske fordele.

Nedenfor er et eksempel fra Grundfos A/S på, hvordan virksomheden har etableret en både effektiv og praktisk procedure for indsamling og sortering af brugt plastemballage, samt hvilke fordele virksomheden opnår ved at sætte affalds-håndteringen i system.   

Bruger erfaringer fra sorteringen af andre affaldstyper
Selvom brugt plastemballage kun udgør en meget lille del af Grundfos’ samlede affaldsmængde, så indsamler og afsætter affaldskoordinator Jørn Simonsen og hans kolleger i produktionen alligevel over 15 tons plastfolie årligt til genanvendelse. Der er typisk tale om plastfolie, bøtter og spande.

Grundfos udvikler og producerer energisparende pumper og motorer har derfor mere metalaffald end plastaffald, men procedurerne for indsamling og sortering kan bruges begge steder.

Anvender farver til at sikre kvaliteten af sorteringen
Hver produktionslinje på virksomheden har sine særlige karakteristika, hvor de samme komponenter og materiale går igen og igen. Der er derfor sjældent tvivl om, hvordan spildprodukter og restaffaldet skal håndteres, alligevel har virksomheden indført særlige systemer for at sikre høj kvalitet i sorteringen: ”Vi anvender farver i stedet for piktogrammer til at skelne mellem vores affaldscontainere i produktionen – så det er næsten umuligt at placere affaldet forkert. Fejlsorteringer kan lynhurtigt spores til et produktionsafsnit, og fejlen rettes”, forklarer Jørn Simonsen.

Sortering giver gode afregningspriser på plasten
Produktion af pumper og motorer medfører tab i form af forskellige typer af metalspåner under produktionsprocessen. Erfaringen med salg af metalspåner viser, at de bedste priser opnås ved at sikre frasortering af ensartede rene metalspåner. En erfaring, virksomheden har overført til håndteringen af brugt plastemballage: ”Ved at kildesortere plastemballagen i rene fraktioner får vi i dag gode afregningspriser for henholdsvis klar og farvet plastfolie.

Dunke og spande af plast kildesorteres. Det betyder, at faremærkede tømte plastemballager frasorteres og går til forbrænding, mens tom plastemballage over 20 liter går til genbrug. Resten afhentes gratis og nedkværnes hos en oparbejder med henblik på genanvendelse”, forklarer seniormiljøingeniør Helle Nystrup. Hun er ikke i tvivl om fordelene ved denne form for affaldshåndtering: ”Vi optimerer affaldshåndteringen, reducerer omkostningerne til bortskaffelse, ligesom vi sparer på forbruget af ikke-fornybare ressourcer”.

Grundfos koncernens virksomheder er certificerede i henhold til ISO 14001 og EMAS forordningen og skal derfor løbende overvåge miljøforholdene med henblik på forbedringer, hvilket kun gør det endnu mere naturligt for virksomheden at sætte fokus på sortering og indsamling af brugt plastemballage.

Kontakt:
Grundfos A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Telefon 87 50 14 00
Helle Nystrup
www.grundfos.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *