Kims

Kims A/S

Hvordan virksomheden håndterer og bortskaffer den brugte plastembalage er ikke kun forskellig fra branche til branche, men også fra virksomhed til virksomhed. Fælles for alle er dog, at en sortering af affaldet er en god idé både økonomiske og miljømæssigt.

Danmark skal senest i 2008 opfylde emballagedirektivets krav om genanvendelse af mindst 22,5 % plastemballage. For at nå dette mål skal der større fokus på udsortering af plastemballager fra erhverv og husholdninger. Det er dog virksomhederne, der skal bidrage med langt størstedelen af de indsamlede emballager, fordi det er her de største mængder findes og her, man finder de største miljømæssige og samfundsøkonomiske fordele.

Nedenfor er et eksempel fra chipsproducenten Kims A/S på, hvordan virksomheden har etableret en både effektiv og praktisk procedure for indsamling og sortering af brugt plastemballage, samt hvilke fordele virksomheden opnår ved at sætte affalds-håndteringen i system.   

Medarbejderne belønnes hos Kims
Mange varer, der bliver leveret til chipsproducenten Kims, er emballeret i folier, som det er tilfældet i langt de fleste fødevarevirksomheder. I forbindelse med affalds-håndteringen blev virksomheden opmærksom på, at der kunne opnås en langt bedre pris for de frasorterede folier, hvis de blot blev sorteret i henholdsvis klare og farvede folier. Det satte gang i sorteringen:

”For at sikre, at kvaliteten af sorteringen er i orden, har vi valgt at give en gruppe medarbejdere i varemodtagelsen ansvaret for, at farvesorteringen af plastfolier foregår efter planen. Samtidig har vi stillet en belønning i udsigt, når medarbejderne når et fastlagt økonomisk mål for salget af plastemballage”, forklarer lagerkoordinator Henrik Rasmussen fra Kims, der er glad for det store engagement, han har oplevet fra alle medarbejdernes side.

Øget engagement hos medarbejderne
”Faktisk har den øgede fokus på frasortering betydet, at en række af vores medarbejdere er blevet yderligere engageret. Det har smittet af på vores øvrige med-arbejdere, som har opnået en langt større bevidsthed om sortering”, lyder det fra Henrik Rasmussen. Den øgede bevidsthed har blandt andet resulteret i, at med-arbejderne har efterlyst muligheden for at genanvende de big-bags, som en del råvarerne leveres i. Et ønske, som virksomheden har forvandlet til fast praksis, så de tømte big-bags nu indsamles af affaldstransportøren og videresendes til genanvendelse.

Kontakt:
Kims A/S
Sømarksvej 31-35
5471 Søndersø
Telefon 63 89 12 12
Henrik Rasmussen
www.kims.dk