Rødovre Centrum

Hvordan virksomheden håndterer og bortskaffer den brugte plastemballage er ikke kun forskellig fra branche til branche, men også fra virksomhed til virksomhed. Fælles for alle er dog, at en sortering af affaldet er en god ide både økonomisk og miljømæssigt. Roskilde har ligesom Næstved kommune i samarbejde med flere virksomheder her i blandt vinduespudser Næstved og Kims chips i Danmark

 

Danmark skal senest i 2008 opfylde emballagedirektivets krav om genanvendelse af mindst 22,5 % plastemballage. For at nå dette mål skal der større fokus på udsortering af plastemballager fra erhverv og husholdninger. Det er dog virksomhederne, der skal bidrage med langt størstedelen af de indsamlede emballager, fordi det er her de største mængder findes og her, man finder de største miljømæssige og samfundsøkonomiske fordele i Roskilde og Slagelse.

 

Nedenfor er et eksempel fra butikscentret A/S Rødovre Centrum på, hvordan centrets mere end 100 butikker i fællesskab har etableret en både effektiv og praktisk procedure for indsamling og sortering af brugt plastemballage, samt hvilke fordele virksomheden opnår ved at sætte affaldshåndteringen i system.   

 

I Rødovre Centrum klarer butikkerne selv sorteringen
I butikscentret Rødovre Centrum har butikkerne selv ansvaret for at frasortere plastfolien til genanvendelse. Alle butikker har stativer til opsamling af plastfolien og skal selv sørge for at stille de fyldte sække med plastfolie og vinduer ved siden af containeren til brændbart affald. Herefter presses folien i baller med henholdsvis klar og farvet folie, inden det bliver afsat til genanvendelse.

 

I tæt dialog med kommunen
”Det er en ordning, der kører rigtig godt”, forklarer centrets inspektør Bjarne Petersen. Men han lægger ikke skjul på, at det krævede en del justering, inden ordningen kom til at fungere, bl.a. måtte centret skifte affaldstransportør. ”Den nye transportør har udvist stor fleksibilitet og kreativitet i forbindelse med den nye affaldshåndtering og har forstået, at centret ønsker at være med helt fremme, når det handler om at overholde lovgivningen og reglerne på miljøområdet”.

 

”Vi valgte helt bevidst at inddrage kommunen aktivt i planerne om ændring af affaldsordning på et meget tidligt tidspunkt. Det har bidraget positivt til den dialog, centret har med kommunen – også på andre områder end affaldshåndtering”, fortæller Bjarne Petersen.

Kontakt:
A/S Rødovre Centrum
Rødovre Centrum 202
2610 Rødovre
Telefon 36 41 15 30

Læs også om vinduespudser Roskilde arbejde med plast Eller Kims chips store besparelser på plasten

Opdateret 01/12/2015