Faktabokse

Nedenstående fakta kan bruges i sin helhed eller som udpluk i forbindelse med forskellige artikler.

  • I 2005 udsorterede danske virksomheder i alt 31.000 tons brugt plastemballage til genanvendelse. Fra husholdninger blev der indsamlet yderligere 3.000 tons. Plastfolie udgør halvdelen af den indsamlede brugte plastemballage.
  • I 2005 blev 19 % af al brugt plastemballage indsamlet til genanvendelse. I 2008 er det et krav fra EU, at genanvendelsesprocenten som minimum skal være 22,5 %.
  • Danmark er ét af de lande i EU, der indsamler den mindste mængde brugt plast-emballage pr. indbygger til genanvendelse.
  • I 2005 blev der i Danmark brugt 182.000 tons plastemballage til indpakning af vores produkter og fødevarer – og mængden stiger!
  • Når vi genanvender brugt plastfolie i stedet for at brænde den, reducerer vi CO2 udslippet til atmosfæren.
  • Plastemballage med faremærke må ikke genanvendes.
  • Halvdelen af alle plastemballager ender som affald i husholdningerne. Størstedelen af disse emballager har så dårlig kvalitet, at de ikke er egnede til genanvendelse, derfor skal en relativt større del af plastemballagen fra virksomhederne indsamles til genanvendelse.
  • En ballepresse til pap kan også bruges til at presse plastfolier.
  • Store plastdunke, tønder, fadebure og palletanke kan ofte renses og genbruges. Plastfolie kan indsamles og anvendes til produktion af nye folier. Emballage af hård plast fx bøtter, dunke og spande, som ikke kan renses og genbruges, bliver neddelt og indgår i produktion af nye plastprodukter.