Kommunens rolle

Hvad er kommunens rolle

Kommunen spiller en central rolle i forbindelse med bl.a. information til og tilsyn med virksomhedernes affaldshåndtering. Det er kommunen, der udarbejder et regulativ, der nærmere beskriver virksomhedernes pligter, ligesom kommunen skal anvise, hvordan virksomhederne skal bortskaffe affaldet.

Regulativ
Kommunen har fastlagt virksomhedens pligter i et regulativ, det såkaldte Erhvervsregulativ. I regulativet er det præciseret, hvad der menes med plastemballage, hvordan virksomheden skal sortere den brugte emballage, og ikke mindst hvad virksomheden skal gøre, når den skal bortskaffe den brugte plastemballage.

Anvisningspligt
Kommunen har en anvisningspligt for brugt plastemballage fra virksomheder. Pligten er præciseret i regulativet. Pligten indebærer, at virksomhederne selv har ansvaret for at sortere den brugte plastemballage og aflevere det til et anlæg, som kommunen anviser. Efter aftale med kommunen har den enkelte virksomhed dog mulighed for at aflevere til et andet anlæg, forudsat at anlægget opfylder betingelserne i regulativet. Kontakt kommunen, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig. Du kan finde mere information på kommunens hjemmeside.

Tilsyn
Kommunen har pligt til at føre tilsyn med alle erhvervsvirksomheder. Arbejdet er dog normalt prioriteret i forhold til de virksomheder, der er omfattet af et lovpligtigt miljøtilsyn.

Ved tilsynet gennemgår kommunen virksomhedens produktions- og miljøforhold, herunder affaldssortering, spildevandsudledning, luft, støj samt oplag af farlige kemikalier og affald.

Hvis virksomheden er omfattet af et lovpligtigt tilsyn, vil den med jævne mellemrum blive besøgt af kommunens tilsynsfolk. Under disse besøg er det oplagt at drøfte virksomhedens ordning for håndtering af brugt plastemballage.

Erhvervsaffaldskonsulent
Nogle kommuner og/eller det fælleskommunale affaldsselskab tilbyder kommunens virksomheder gratis affaldsrådgivning fra en erhvervsaffaldskonsulent. En af konsulentens opgaver er at hjælpe virksomheder med at håndtere deres affald bedst muligt. Hvis du ønsker at vide mere om ordninger for sortering og genanvendelse af brugt plastemballage, kan du kontakte kommunen og spørge efter en erhvervsaffaldskonsulent.

Læs mere om sortering og indsamling af plastemballage på kommunens hjemmeside.