Faremærker

Faremærker på plastemballage

Nedenfor er der vist hvilke faremærker der kan forekomme på plastemballagen. En gylden regel er at: 

  1. Emballage med ét eller flere af disse faremærker ikke må genanvendes
  2. Emballage med rester af faremærket indhold er farligt affald og kræver særskilt behandling
  3. Tom plastemballage med faremærke skal i brændbart affald

Tx

Meget Giftig

T

Giftig

Xn

Sundhedsskadelig


C

Ætsende

Xi

Lokalirriterende

E

Eksplosiv

Fx

Yderst brandfarlig

F

Meget brandfarlig

O

Brandnærende

N

Miljøfarlig

Kilde: Miljøstyrelsen Kemikalier