Hvad kan virksomheden spare

Jo bedre den brugte plastemballage er sorteret, jo bedre pris kan man få, når plasten sælges til genanvendelse. Ved at frasortere den brugte plastemballage er det ikke ualmindeligt med en merpris på over 1.000 kr. per ton. Desuden kan en målrettet sortering af plastemballagen reducere udgifterne til den samlede affaldshåndtering. Folie og tom plastemballage optager meget plads og vil derfor hurtigt fylde den almindelige affaldscontainer. Bliver plastemballagen derimod sorteret fra, kan der være mere i containeren, og den behøver ikke blive tømt så ofte.

 

Endelig er det ud fra et miljømæssigt synspunkt bedre jo mindre affald, der ryger til forbrænding, og jo mere der tilsvarende genanvendes.

 

Betaling for sorteret plastemballage
Plast fremstilles af fossile råstoffer og derfor er prisen på plast fulgt med olieprisen op til det nuværende, høje prisleje for olie. Det gør det til en god forretning for virksomheder at sortere brugt plastemballage fra og sælge den til genanvendelse. Prisen for den sorterede plast afhænger af kvalitet og mængde. Ofte opnås en pris på 1 kr. pr. kg plastemballage – men for en god kvalitet kan prisen være 2-3 gange større. En af forudsætningerne for at få en god pris for den brugte emballage er, at den er sorteret fx i klar og farvet plast.

 

Sparet forbrændingsafgift
Det koster 40-70 øre (2007) at få forbrændt 1 kg affald. En omkostning virksomheden kan begrænse, hvis man indsamler den brugte plastemballage til genanvendelse.

 

Lavere omkostninger til indsamling af brændbart affald
Virksomhedens største besparelse ved at indsamle brugt plastemballage til genanvendelse kommer ofte fra håndteringen af det brændbare affald. Hvis plastemballagen lægges i containeren til brændbart affald, optager den meget plads, fordi folier, dunke og spande typisk fylder meget. Det betyder, at containeren hurtigt bliver fyldt. Når virksomheden sætter sorteringen af plastemballage i system ved at frasortere den brugte plastemballage, kan der ofte være mere i containeren, som dermed ikke har behov for at blive tømt så ofte. Flere virksomheder har oplevet at kunne spare en tredjedel af tømningerne efter, at de er begyndt at frasortere plastemballage.

 

Økonomisk resultat
Det er imidlertid ikke uden omkostninger at etablere en ny indsamlingsordning for brugt plastemballage. Affaldstransportøren skal bl.a. have dækket omkostninger til indsamling, transport og eventuel opstilling af udstyr til sortering.

 

Hvis virksomheden blot indsamler mellem 30 og 50 kg plastfolie om måneden svarer omkostningerne som regel til de indtægter, virksomheden får for den indsamlede plastemballage og til besparelsen på forbrændingsafgift. Endelig kan virksomheden ofte opnå lavere omkostninger til indsamling af brændbart affald, hvilket også bidrager til at gøre det til en både økonomisk og miljømæssig god ide at sortere den brugte emballage.