Hvor ren skal plasten være

Hvis brugt plastemballage skal kunne genanvendes, skal den i princippet være sorteret i de forskellige plasttyper og i videst muligt omfang være fri for andre materialer og urenheder. Genvindingsindustrien kategoriserer plasten efter, hvor godt den er sorteret. Er kvaliteten af sorteringen i orden, opnår virksomheden en langt bedre pris for plasten. Ved at sortere den brugte plastemballage i fx farvet og klar plast er det ikke ualmindeligt med en merpris på over 1.000 kr. per ton.

I forbindelse med sorteringen skal man være særlig opmærksom på følgende:

  1. Flasker, dunke og bøtter skal være tømte
  2. Tømte emballager må ikke have indeholdt faremærkede produkter
  3. Emballager skal så vidt muligt være fri for rester af fødevarer
  4. Undgå at blande emballage med andre materialer
  5. Bland ikke hårde plasttyper sammen med folier.

Flasker, dunke og bøtter skal være tomme
Plastemballage – bestående af fx flasker, dunke, bøtter – skal være tømte for at kunne genanvendes.

Er emballagen ikke tom skal den – afhængig af indholdet – håndteres som farligt affald eller sendes til forbrænding.

Tømte emballager må ikke have indeholdt faremærkede produkter
Emballage til opløsningsmidler, maling, syre, pesticider, olie, kemikalier mv. er mærket med et faresymbol. Emballage mærket med faresymbol kan ikke genanvendes. Tømte emballager, der er mærket med faremærker, skal bortskaffes som brændbart affald. Se også Faktablad: Faremærker

Emballager skal så vidt muligt være fri for rester af fødevarer
Det betyder, at emballager skal være tømte – og eventuelt vasket/renset for rester af fødevarer.

Undgå at blande plastemballage med andre materialer

  1. Glas, jord, sten og sand må ikke blandes med emballagen. Det samme gælder for metal, papir, pap og andre materialer, der ikke er plast.
  2. Undgå at blande PVC i emballagerne.
  3. Normalt accepteres det, at dunke og bøtter indeholder låg og etiketter. 
  4. Tilsvarende er det acceptabelt, at folier indeholder labels, tape og clips i begrænset omfang.

Bland ikke hårde plasttyper sammen med folier
De bedste kvaliteter – og dermed også den bedste afregnings-pris – opnås, hvis plasten er ren og sorteret efter plasttype.