Hvordan

Hvordan kommer virksomheden i gang

Inden virksomheden starter med at indsamle brugt plastemballage, er det en god ide at finde ud af, hvor i virksomheden emballagen findes og i hvilke mængder. Er der tale om større mængder, er det en god ide at kontakte virksomhedens affaldstransportør for at finde ud af hvilke muligheder og økonomiske konsekvenser, der er ved at etablere et system for indsamling og sortering af plastemballagen. Er der blot tale om mindre mængder, er det måske lettere selv at bortskaffe emballagen – fx på den kommunale genbrugsplads.

For at få forskellige input til, hvordan sorteringen kan foregå, kan virksomheden eventuelt overveje at kontakte andre affaldstransportører eller kommunen.

Transportørerne kan som regel hjælpe med at skaffe det nødvendige udstyr til sortering og opsamling af plastemballage.

For at lette indførelsen af og arbejdet med indsamlingen og sorteringen er der en række overvejelser og forberedelser, der kan være med til at sikre, at virksomheden udvikler det rette system fra starten samt at ambitionsniveauet passer til det faktiske behov. Som minimum bør man tage stilling til følgende:

  1. Hvor meget brugt plastemballage har virksomheden?
  2. Kontakt en affaldstransportør og få input
  3. Få et tilbud, forslag til løsning og en økonomisk vurdering af systemet
  4. Hvordan skal medarbejderne informeres i forbindelse med indførelsen af de nye procedurer?
  5. Hvordan kan indsamlingen og sorteringen gøres så enkel og effektiv som muligt?

En virksomhed behøver ikke indsamle mere end 30-50 kg brugt plastemballage om måneden, før det økonomisk kan betale sig at sætte indsamlingen og sorteringen i system.

Hvor meget brugt plastemballage har vi?
Meget af en virksomheds plastemballage findes i varemodtagelsen, hvor råvarer og hjælpemidler pakkes ud og fordeles. Der kan imidlertid også være overskydende emballage fra indpakning af egne forsendelser – eller tomme emballager fra rengøringsmidler ude i virksomhedens forskellige afdelinger. Begge dele bør undersøges og kortlægges.

Virksomheden skal desuden kortlægge hvilke typer af plastemballage, der findes: folier, bøtter eller andre emballageprodukter, hvilke plasttyper, og i hvor store mængder.

Endelig er det vigtigt at undersøge, om plastemballagen er ren – og uden rester af kødsaft og andre fødevarer, ligesom emballagen heller ikke må have indeholdt farligt affald.

Kontakt til affaldstransportør
Når virksomheden har dannet sig et overblik over hvor og hvor meget brugt plastemballage, der findes, er næste trin at kontakte affaldstransportøren og høre hvilke løsninger, der findes. Virksomheden kan også kontakte kommunen for at høre hvilke andre transportører, der kører i området. For at få forskellige input kan man eventuelt få flere affaldstransportører til at give deres bud på, hvordan de vil håndtere indsamlingen og om de kan tilbyde en anden og mere attraktiv løsning.

Tilbud, løsning og økonomi
Til indsamling af plastfolie vil der ofte blive brugt et stativ monteret med en plastsæk. Når plastfolien opsamles i sækken, har den ikke mulighed for at ”puffe” op, og fylder således ikke så meget. Samtidig er det let for medarbejderne at holde styr på og flytte rundt på plastsække med plastfolie.

Har virksomheden store mængder af plastfolie – eller er folien af særlig kraftig kvalitet – vil det ofte være mere hensigtsmæssigt med en ballepresse. Eventuelt i kombination med en ”stativ/sække løsning”.

Til opsamling af hård plastemballage anvendes primært containere – eventuelt med en foring, så der er styr på emballagerne, også når de skal afhentes. Med større mængder af plastemballager kan det være en fordel at presse emballagen i baller.

Instruktion til medarbejderne
Inden virksomheden begynder at sortere brugt plastemballage, skal de ansatte orienteres og instrueres i korrekt sortering. Ligesom de bør informeres om, hvorfor det er en god ide – både økonomisk og miljømæssigt – at sortere og indsamle emballagen – læs mere på Faktablad:

Affaldstransportøren og kommunen kan bidrage med gode råd og anvisninger.

Gør det enkelt!
Et af de væsentligste kriterier for at opnå den bedst mulige kvalitet i sorteringen er at gøre systemet så enkelt som muligt. Det bedste resultat fås som regel, hvis indsatsen rettes mod de steder, hvor emballagen optræder i størst mængde. Derfor:

  1. Bland aldrig folier med hårde plasttyper. Sorter eventuelt folie i klar og farvet folie.
  2. Sæt eksempler (låg, bøtter mv.) over de beholdere, hvor emballagerne skal lægges. Så kan de ansatte genkende emballagerne, og det bliver lettere at få dem rigtig sorteret.

Informer medarbejderne om, hvorfor der indføres nye systemer, og hvad medarbejderne bør gøre for at få det nye system til at fungere godt og effektivt.