indsamle

Hvorfor indsamle plastemballage

Mange virksomheder har allerede erfaret, at det er en god ide at sortere den brugte plastemballage – både for miljøet og for virksomhedens økonomi. Faktisk behøver man ikke have mere end 40 kg brugt plastemballage om måneden, før det kan betale sig at sætte sorteringen i system. Det kan både være plastsække, plastfolie, dunke og bøtter.

Ud over det økonomiske og miljømæssige grunde er der også en række mere formelle grunde til at indsamle og sortere plastemballagen. Der findes både en EU målsætning og et sæt regulativer.

EU målsætning
Det er EU, der opstiller de overordnede rammer for, hvor meget emballage hvert medlemsland skal indsamle. Rammer, der også gælder for plastemballage. Til dato har danske virksomheder og de private husstande indsamlet de krævede 15 % af potentialet. I 2008 strammes kravene. Fremover skal der indsamles halvanden gang så meget brugt plastemballage. Det betyder, at der skal indsamles 22,5 % af den samlede mængde plastemballage. Skal det lykkes kræver det, at langt flere virksomheder bidrager til indsamlingen.

Læs mere:Lovgivning.

Regulativ
Kommunerne skal med hjemmel i affaldsbekendtgørelsen anvise genanvendeligt emballageaffald af plast fra virksomhederne til genanvendelse. Dette er specificeret i kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Læs mere: Lovgivning.

Penge at spare
Der er penge at spare, hvis virksomheden sætter sin indsamling og sortering af plastemballage i system. Det gælder både små og store virksomheder. I alle tilfælde kan emballagen afsættes til genanvendelse. Virksomheden opnår den bedste pris for den brugte plastemballage, hvis plasten er sorteret fx i farvet og klar plast. Desuden kan virksomhederne spare penge til forbrænding af det brændbare affald, fordi der bliver mere plads i affaldscontainerne, når den pladskrævende plastemballage sorteres fra.

Godt for miljøet – og for virksomhederne
Ny plast fremstilles af fossile råstoffer. Når plast indsamles og genbruges, eller når plast genanvendes til fremstilling af nye plastprodukter, spares der energi og ressourcer til fremstilling af plast baseret på nye råvarer. Forudsætningen er dog, at den brugte plastemballage findes i en god kvalitet. Det vil sige ren og sorteret. Desuden er det nødvendigt, at plasten forekommer i tilstrækkelig stor (koncentreret) mængde – så hele miljøgevinsten og økonomien ikke forsvinder i transport. Forudsætninger, der er til stede i de fleste – både større og mindre virksomheder. Derfor er der sund fornuft i, at virksomhederne frasorterer brugt plastemballage til genanvendelse – både for miljøet og for virksomhederne.