Indsamlede plast

Hvad sker der med den indsamlede plast

Når den brugte plastemballage er sorteret og indsamlet bliver den kørt til enten genbrug eller genanvendelse. En del af den brugte emballage bliver renset og brugt igen til samme formål. En anden del bliver genanvendt og indgår i nye plastprodukter.

Generelt er der tale om følgende former for anvendelse af den brugte plastemballage:

  1. Genbrug af emballage
  2. Folier bliver til nye folier
  3. Hård plast sorteres og bliver til ny plast
  4. En mindre del kasseres

Jo bedre plastemballagen er sorteret, jo bedre kan den brugte emballage udnyttes. I den forbindelse er kvaliteten af sorteringen fx i klar og farvet plast afgørende for, hvilken pris virksomheden kan opnå for den frasorterede plastemballage.

Der findes danske virksomheder, der er i stand til at rense stort set alle typer emballage, så den kan genbruges. Kan emballagen ikke genbruges, findes der virksomheder, der har specialiseret sig i at rense og neddele plastemballage, så den brugte plast kan genanvendes og indgå som en del af nye plastprodukter.

Genbrug af emballage
Større plastemballage som dunke, tønder, fadebure og palletanke kan ofte renses og genbruges. Det er ikke altid, at emballagerne kan genbruges til de samme produkter som tidligere – til fødevarer skal der normalt anvendes nye emballager.

Folier bliver til nye folier
Folier af typen PELD kan genanvendes til produktion af nye folier. Den indsamlede folie renses, neddeles, granuleres og bruges som råvare til produktion af nye folier. Folien anvendes bl.a. til fremstilling af (affalds)sække og landbrugsfolie.

Hård plast sorteres og bliver til nye plastprodukter
Emballager af hård plast, som ikke kan renses og genbruges, bliver indsamlet, vasket og neddelt. Plasten kan herefter indgå i produktion af nye emballager fx rør og fiberduge.

En mindre del kasseres
Når de indsamlede emballager er sorteret, vasket og neddelt vil der som regel være en mindre del, der bliver kasseret som affald. Der vil typisk være tale om rester af tape, mærkater, clips samt eventuelle fejlsorterede dele. Det kan også være nødvendigt at kassere dele af den indsamlede plast, hvis kvaliteten ikke er god nok. Den del, der kasseres, vil normalt blive behandlet på et forbrændingsanlæg.

En af forudsætningerne for at få optimalt udbytte af den brugte plastemballage er, at emballagen bliver sorteret korrekt på virksomhederne. Det vil bl.a. sige, at farvet og klar plast skal adskilles, at plastaffald med faremærker skal sorteres fra, og at der ikke må være rester fra fødevarer i den frasorterede emballage.