Plasttyper

Hvilke plasttyper kan genanvendes

 

Der findes mange forskellige typer af plast. Generelt kan plast opdeles i følgende typer:

  1. Folier – eller blød plast.
  2. Hård plast – bøtter, dunke, flasker og tønder.
  3. PVC
  4. Særlige produkter

Plasttyperne har forskellige egenskaber og dermed også forskellige anvendelser. Plasttyperne kan være mærket med et symbol, en talkode og betegnelse. Det gør det lettere at sortere plasten i forskellige materialetyper. Se også Faktablad:

Folier – eller blød plast
Langt de fleste folier – for eksempel strækfolier, krympefolier, boblefilm og folier til emballering af varer – er fremstillet af plasttypen polyethylen. Hvis folien er mærket som polyethylen, vil det være med koden 04 PE-LD eller 4 LDPE. Plastfolier af polyethylen benævnes nogle gange ”blød plast” – disse folier er dog ikke tilsat blødgørere.

Hård plast – bøtter, dunke, flasker og tønder
Hård plast til emballage kan være flere typer. De mest almindelige er:

Polyethylen. Her er tale om en hård type af den samme grundplast, som bruges i folier. Polyethylen anvendes bl.a. til spande, bøtter, fadebure, tønder og palletanke. Emballagerne kan være mærket 02 PE-HD eller 2 HDPE.

PET. Polyethylen-terephthalat anvendes primært til flasker til drikkevarer. Emballagerne kan være mærket 01 PET eller 1 PET.

Polystyren. Som emballagemateriale anvendes Polystyren primært i den opskummede form (EPS), måske bedre kendt som ”flamingo”.

Polypropylen. Anvendes til forskellige emballageformer. Kan være mærket 05 PP eller 5 PP.

PVC
PVC er en plasttype, der altid skal bortskaffes for sig selv. De fleste kommuner har på deres genbrugspladser en særlig fraktion til opsamling af PVC.

PVC bruges sjældent til emballage. I enkelte tilfælde bruges PVC som klemlister til at fastholde komponenter. På PVC Informationsrådets hjemmeside findes bl.a. oplysninger om typiske produkter, hvor PVC indgår.

Særlige produkter
Der findes naturligvis en række specielle emballager, som ikke hører under de nævnte kategorier, det betyder imidlertid ikke, at de ikke skal sorteres og genanvendes. Der kan for eksempel være tale om følgende produkter:

  1. Big bags er fremstillet af vævet polypropylen, PP. Hvis virksomheden modtager denne type emballage anbefales det at spørge virksomhedens affaldstransportør om, hvordan plasten skal håndteres.
  2. Laminerede folier
  3. Emballager til rengøringsmidler mv. Hvis virksomheden sorterer andre emballager af hård plast fra til genanvendelse, kan det overvejes, om emballager til rengøringsmidler kan blandes med disse – spørg virksomhedens affaldstransportør.

Som hovedregel kan man sige at større dunke over 10-20 liter, tønder og palletanke kan indsamles, skylles og genbruges

Hvis virksomheden kun har få emballager, kan plastaffaldet som regel afleveres på kommunens genbrugsstation – spørg pladspersonalet.

Læs mere om de forskellige plasttyper på Plastindustriens hjemmeside.