Brev

Brev til virksomheder fra brancheorganisationer

København den XX.XX.07

Kære XXXX XXXXXX 

Mange virksomheder har allerede opdaget, at det er en god forretning at sortere den brugte plastemballage – både for miljøet og for virksomhedens økonomi.

I behøver ikke have mere end 40 kg brugt plastemballage om måneden, før det kan betale sig at sætte sorteringen i system. Det kan være plastfolie, plastsække, plastdunke og –spande.

Der er penge i brugt plast
Jo bedre den brugte plastemballage er sorteret, jo bedre pris får I, når plasten afsættes til genanvendelse:

  • Ved at sortere plastemballagen fx i klar og farvet plast er det ikke ualmindeligt med en merpris på over 1.000 kr. per ton. 
  • En målrettet sortering kan reducere udgifterne til den samlede affaldshåndtering, fordi tom plastemballage fylder en del og derfor hurtigt vil optage meget plads i den almindelige affaldscontainer.

Desuden er det ud fra et miljømæssigt synspunkt bedre jo mindre affald, der ryger til for-brænding, og jo mere der tilsvarende genanvendes.

Krav om sortering
Ud over at det er sund fornuft at sortere brugt plastemballage er kravene, til hvilke plast-emballager der skal genanvendes, skærpet pr. 1. august 2006. Ifølge affaldsbekendtgørelsen stiller kommunerne krav om kildesortering af genanvendelig brugt plastemballage – udover plastfolie nu også af dunke, spande, tromler og andre beholdere af plast.

Endelig skal Danmark senest i 2008 opfylde emballagedirektivets krav om genanvendelse af mindst 22,5 % plastemballage. For at nå dette mål er det nødvendigt med mere fokus på sortering af brugt plastemballage i virksomhederne.

Hvis I ikke allerede er godt i gang med at sortere jeres brugte plastemballage, er der altså mange gode grunde til at gå i gang nu.

Medarbejderne skal informeres og involveres
På www.returmedplasten.dk finder I en række informationer og gode råd, som forhåbentlig kan inspirere jer og sikre, at I kommer godt i gang med sorteringen.

Giv dette brev videre til jeres miljø- og/eller affaldsansvarlige med en opfordring til at informere og involvere de medarbejdere, der har med plastaffald at gøre. Jo flere der er bevidste om, at virksomheden har gavn af at sortere affaldet jo bedre.

Rigtig god fornøjelse!

Med venlig hilsen