Mail

Mail til virksomheder fra brancheorganisationer

 

Vedrørende: Sorter den brugte plastemballage og spar penge

 

Kære XXXX XXXXXX

 

Hører din virksomhed til den gruppe, der sorterer jeres brugte plastemballage, ved du også, at der er en hel del at spare bl.a. i forbindelse med den generelle affaldsbortskaffelse.

 

Faktisk behøver I ikke have mere end 40 kg brugt plastemballage om måneden, før det kan betale sig at sætte sorteringen i system. Det kan både være plastfolie, plastsække, plastdunke og –spande.

 

Der er penge i brugt plast
Jo bedre den brugte plastemballage er sorteret, jo bedre pris kan I få, når plasten afsættes til genanvendelse:

 

  • Ved at sortere plastemballagen fx i klar og farvet plast er det ikke ualmindeligt med en merpris på over 1.000 kr. per ton. 
  • En målrettet sortering kan reducere udgifterne til den samlede affaldshåndtering, fordi tom plastemballage fylder en del og derfor hurtigt optager meget plads i den almindelige affaldscontainer. Bliver plastemballagen derimod sorteret fra, kan der være mere i containeren, og den behøver ikke blive tømt så ofte.

 

Desuden er det ud fra et miljømæssigt synspunkt bedre jo mindre affald, der ryger til forbrænding, og jo mere der tilsvarende genanvendes.

 

Krav om sortering
Udover at det er sund fornuft at sortere brugt plastemballage er kravene, til hvilke plastemballager der skal genanvendes, skærpet pr. 1. august 2006. Ifølge affaldsbekendt-gørelsen stiller kommunerne krav om kildesortering af genanvendelig brugt plastemballage – udover plastfolie nu også af dunke, spande, tromler og andre beholdere af plast.

 

Endelig skal Danmark senest i 2008 opfylde emballagedirektivets krav om genanvendelse af mindst 22,5 % af plastemballagen. For at nå dette mål er det nødvendigt med mere fokus på sortering af plastemballage i virksomhederne.

 

Hvis I ikke allerede er godt i gang med at sortere jeres brugte plastemballage, er der altså mange gode grunde til at gå i gang nu.

 

Medarbejderne skal informeres og involveres
Send denne mail videre til jeres miljø- og/eller affaldsansvarlige med en opfordring til at informere og involvere de medarbejdere, der har med plastaffald at gøre. Jo flere der er bevidste om, at virksomheden har gavn af at sortere affaldet jo bedre.

 

På www.returmedplasten.dk finder I en række informationer og gode råd, som forhåbentlig kan inspirere jer og sikre, at I kommer godt i gang med sorteringen.

 

Rigtig god fornøjelse!     

 

Med venlig hilsen