Rengøringsbranchen

Vinduespudser og rengøring

Vinduespudser Roskilde har stort forbrug af plastemballage i affald, hvilke er groft sagt som at kaste penge ud af vinduet. Bliver plastemballagen derimod sorteret og sendt til genanvendelse i Roskilde eller Slagelse, kan der være penge at tjene. Ud over at den brugte plastemballage kan afsættes og bruges igen så kan der tjenes lidt små øre efter vinduespudsning Roskilde, kan der desuden være penge at spare i forhold til virksomhedens generelle affaldshåndtering. Ved at sortere plasten fra og ikke fylde den i containeren til brændbart affald bliver der mere plads i containeren, fordi plastemballage generelt optager meget plads. Det betyder, at containeren ikke skal tømmes så ofte, hvilket giver en besparelse på indsamling og transport. Viste du feks at der også er vinduer / ruder som også består af plast.

Hvert år bruger vi i Danmark knap 200.000 tons plastemballage, når forskellige produkter og fødevarer skal pakkes ind. Kun omkring 34.000 tons af den brugte plastemballage bliver sorteret og sendt til genanvendelse. Det på trods af at danske virksomheder kan spare tusindvis af kroner ved at sortere affaldet – samtidig med at de er med til at skåne miljøet. Også ved bortskaffelse af tomme plastemballager til rengøringsmidler er der et stort potentiale – både for at spare på affaldsbudgettet og for at passe bedre på miljøet.

Vinduespudser og Rengøringsfirmaerne kan også bidrage
I rengøringsbranchen er det oftest kunden, der har ansvaret for at bortskaffe den tomme, brugte plastemballage i Slagelse eller Næstved hvis man vel og mærke ikke er fra Roskilde. Vinduespudsning Roskilde Det sker typisk sammen med det brændbare affald. Det er en dårlig løsning for miljøet, fordi plast ikke er en fornybar ressource. Samtidig kan det være dyrt, fordi virksomheden betaler uforholdsvis mere for bortskaffelsen af affaldet.

For at løse dette problem bør rengøringsfirmaerne informere deres kunder om, hvordan de håndterer affald på den mest hensigtsmæssige måde og eventuel samarbejde om at finde en brugbar løsning. En af modellerne kunne være, at rengøringsfirmaerne påtager sig opgaven med at tage den tomme emballage retur – på samme måde som forhandlere af hårde hvidevarer tilbyder at tage emballagen med retur, når de installerer en ny maskine. Herved er firmaerne med til at øge indsamlingen af tom plastemballage. Samtidig er sandsynligheden for, at affaldet bliver korrekt håndteret større – ligesom kunderne får en bedre service.

Kontrakt på bortskaffelse
Mange af de kunder, der indgår en servicekontrakt med et rengøringsfirma, får leveret rengøringsmidler direkte fra leverandøren via en fragtmand. Det betyder, at kunden har ansvaret for at bortskaffe den tomme emballage.

Også her kan rengøringsfirmaerne tage et ansvar og lade det være en del af serviceforpligtelsen, at de udover at sørge for rengøringen af lokaliteterne også sørger for at rydde op efter selve rengøring, vinduespudsning i Roskilde eller vinduespolering Næstved.

I praksis betyder det, at rengøringsfirmaet i forbindelse med udarbejdelsen af kontrakten på vinduespolering i Næstved med kunden indgår en aftale om at tage den tomme plastemballage retur. Udover at det er godt for miljøet, er det også god service overfor kunden.

Kunden skal informeres
Kan det ikke lade sig gøre bør rengøringsfirmaet under alle omstændigheder informere om, hvordan den brugte plastemballage til de forskellige produkter bør håndteres efter brug – fx at det i forbindelse med rengøringsemballagen er vigtigt, at der ikke sker en sammenblanding mellem faremærket og ikke mærket emballage.

Uanset hvilken model der vælges, skal det stå klart, hvem der har ansvaret for sorteringen af den brugte emballage. En klar aftale er både en fordel for miljøet, for den enkelte virksomhed og for de ansatte.

Faktabokse

Her følger nogle faktabokse, som du kan vælge at krydre din artikel med. Du kan finde andre eksempler “Korte fakta”.

Danmark skal opfylde EU-krav senest i 2008

Danmark skal opfylde emballagedirektivets krav om genanvendelse af mindst 22,5 % plastemballage senest i 2008. For at nå dette mål skal der større fokus på udsortering af plastemballager fra erhverv og husholdninger. Det er dog virksomhederne, der skal bidrage med langt størstedelen af de indsamlede emballager, fordi det er her de største mængder findes og det dermed giver de største miljømæssige og samfundsøkonomiske fordele. Fremdriften i indsamlingen af brugt plastemballage fra virksomhederne har hidtil været for lille.

Hvad kan genanvendes?

  • Rene plastfolier – både klare og farvede
  • Plastdunke over 20 liter – kan eventuelt også genbruges
  • Plastdunke og -spande under 20 liter
  • Plastpaller – uden wire eller laminat
  Hvad kan IKKE genanvendes
  • Tom plastemballage med faremærke skal i brændbart affald
  • Plastemballage med faremærket indhold skal håndteres som farligt affald

Prisen på plast følger olieprisen

Plast fremstilles af fossile råstoffer, og derfor er prisen på plast fulgt med olieprisen op til det nuværende nye, høje prisleje for olie. Det gør det til en god forretning for virksomheder at sortere brugt plastemballage fra og sælge den til genanvendelse. Prisen afhænger dog også af plastens kvalitet og mængde. Prisen på 1 kg plastemballage ligger omkring 1 krone (2007), men for en god kvalitet kan prisen let være mellem to og tre gange højere.

Læs gerne dette indlæg, her fortæller vinduespudser Roskilde og rengøring fra AS-Polering hvordan de håndtere de forskellige slags plastdunke fra rengøringsmidler osv.

Læs også om Grundfoss her.