Butik centre

Der er penge i brugt plastemballage

Hvert år bruger vi i Danmark knap 200.000 tons plastemballage, når forskellige produkter og fødevarer skal pakkes ind. Kun omkring 34.000 tons af den brugte plastemballage bliver sorteret og sendt til genanvendelse. Det på trods af at danske virksomheder kan spare tusindvis af kroner ved at sortere affaldet – samtidig med, at de er med til at skåne miljøet. I butikscentret Rødovre Centrum er butikkerne gået sammen om at sortere plastemballage.

Brugt plastemballage i affaldscontaineren er groft sagt som at kaste penge ud af vinduet. Bliver plastemballagen derimod sorteret og sendt til genanvendelse, kan der være penge at tjene. Ud over at den brugte plastemballage kan afsættes og bruges igen, er der desuden penge at spare i forhold til virksomhedens generelle affaldshåndtering. Ved at sortere plasten fra og ikke fylde den i containeren til brændbart affald bliver der mere plads i containeren, fordi plastemballage generelt optager meget plads. Dermed skal containeren ikke tømmes så ofte, hvilket giver en besparelse på indsamling og transport.

Reduceret antal tømninger
Det fleste butikscentre er kendetegnet ved et stort udbud af varer, som er pakket ind i mange forskellige typer plastemballage. Her er altså et stort potentiale for at indsamle og genanvende plastemballage. I forbindelse med sorteringen og den generelle affaldshåndtering spiller centerforeningen eller administrationen ofte en væsentlig rolle som koordinator mellem butikkerne og affaldstransportøren.

I butikscentrene er det normal procedure, at butikkerne selv sørger for at sortere og aflevere deres affald til butikscenterets fælles affaldscontainere, hvorefter butikkerne afregner enten efter antal tømninger eller vægt. ”I Rødovre Centrum har butikkerne en fælles interesse i at frasortere de genanvendelige materialer som fx pap, glas og plast og på den måde reducere antallet af tømninger af containerne til brændbart materiale, så omkostningerne til affaldshåndtering bliver så små som muligt,” forklarer centrets inspektør Bjarne Petersen. 

Positiv dialog med kommunen
Rødovre Centrum består af mere end 100 forskellige butikker samlet i et butikscenter. Selvom butikkerne selv skal sørge for at sortere plastfolien til genanvendelse, så har de alligevel en fælles ordning i forbindelse med afhentning af affaldet, hvilket dog har krævet en del ændringer og tilpasninger: ”Først og fremmest var vi nødt til at skifte affaldstransportør for at få den nødvendige fleksibilitet og kreativitet i ordningen. Desuden valgte vi at inddrage kommunen meget tidligt i planerne om at ændre affaldsordningen, hvilket har bidraget til, at vi i dag har en meget positiv dialog med kommunen – også om andre ting end affaldshåndtering”, fortæller Bjarne Petersen.

Butikkerne i centret har selv ansvaret for at sortere plastfolien fra til genanvendelse. Det sker i særlige stativer, som alle butikker har til rådighed til opsamling af folien. ”Butikkerne stiller sækkene med plastfolien ved siden af containeren til brændbart affald, herefter presses folien i baller med henholdsvis klar og farvet folie”, forklarer Bjarne Petersen, der oplever, at ordningen fungerer godt, både fordi centret er med til at yde en samlet indsats for miljøet, og selvfølgelig fordi det begrænser mængden af affald fra butikscentret.  

Faktabokse

Her følger nogle faktabokse, som du kan vælge at krydre din artikel med. Du kan finde andre eksempler under ”Korte fakta”.

Danmark skal opfylde EU-krav senest i 2008

Danmark skal opfylde emballagedirektivets krav om genanvendelse af mindst 22,5 % plastemballage senest i 2008. For at nå dette mål skal der større fokus på udsortering af plastemballager fra erhverv og husholdninger. Det er dog virksomhederne, der skal bidrage med langt størstedelen af de indsamlede emballager, fordi det er her de største mængder findes og det dermed giver de største miljømæssige og samfundsøkonomiske fordele. Fremdriften i indsamlingen af brugt plastemballage fra virksomhederne har hidtil været for lille.

 

Hvad kan genanvendes?

  • Rene plastfolier – både klare og farvede
  • Plastbøjler – både klare og farvede
  • Plastdunke og -spande under 20 liter
  • Plastpaller – uden wire eller laminat
  Hvad kan IKKE genanvendes
  • Tom plastemballage med faremærke skal i brændbart affald
  • Plastemballage med faremærket indhold skal håndteres som farligt affald
  • Brugt plastemballage med rester af kød- eller frugtsaftskal

Prisen på plast følger olieprisen

Plast fremstilles af fossile råstoffer, og derfor er prisen på plast fulgt med olieprisen op til det nuværende nye, høje prisleje for olie. Det gør det til en god forretning for virksomheder at sortere brugt plastemballage fra og sælge den til genanvendelse. Prisen afhænger dog også af plastens kvalitet og mængde. Prisen på 1 kg plastemballage ligger omkring 1 krone (2007), men for en god kvalitet kan prisen let være mellem to og tre gange højere.