Elektronikindustrien

Elektronikindustrien

Hvert år bruger vi i Danmark knap 200.000 tons plastemballage, når vores forskellige produkter og fødevarer skal pakkes ind. Kun omkring 34.000 tons af den brugte plastemballage bliver sorteret og sendt til genanvendelse. Det på trods af at danske virksomheder kan spare tusindvis af kroner ved at sortere affaldet – samtidig med, at de er med til at skåne miljøet. Det ved man hos Grundfos i Bjerringbro, der hvert år sorterer og videresælger mere end 15 tons plastfolie til genanvendelse.

Brugt plastemballage i affaldscontaineren er groft sagt som at kaste penge ud af vinduet. Bliver plastemballagen derimod sorteret og sendt til genanvendelse, er der penge at tjene. Ud over at den brugte plastemballage kan afsættes og bruges igen, kan der desuden være penge at spare i forhold til virksomhedens generelle affaldshåndtering. Ved at sortere plasten fra og ikke fylde den i containeren til brændbart affald bliver der mere plads i containeren, fordi plastemballage generelt optager meget plads. Det betyder, at containeren ikke skal tømmes så ofte, hvilket giver en besparelse på indsamling og transport.

Brugte erfaringer med sortering af metalspåner
Selvom plastemballage udgør en lille del af den samlede affaldsmængde hos Grundfos i Roskilde, der udvikler og producerer energisparende pumper og motorer, har ledelsen alligevel valgt at fokusere på denne affaldstype. Grundfos er certificeret i henhold til ISO 14001 og EMAS forordningen og har derfor hele tiden fokus på virksomhedens miljøforhold. Det er naturligt for virksomheden at finde områder, hvor der er mulighed for miljøforbedringer.

”I forbindelse med produktionen af pumper og motorer har vi en del tab i form af forskellige typer metalspåner. Her har vi allerede procedurer for sortering og salg af spånerne. Vi ved, at vi opnår de bedste priser, når spånerne er sorteret. Disse erfaringer har vi overført til vores sortering af brugt plastemballage i Næstved og får derfor en god afregningspris for henholdsvis klar og farvet plastfolie”, forklarer virksomhedens senior miljøingeniør Helle Nystrup .

Udover plastfolie sorterer Grundfos også spande og dunke af plast. Tom emballage med faresymboler frasorteres og går til forbrænding. Brugte plastdunke og tromler over 20 liter går til genbrug, mens øvrige plastemballager hentes, kværnes og genanvendes.

Sortering efter farver
For at sikre at den brugte plastemballage kommer i de rette containere, benytter virksomheden farver. På den måde bliver det let at skelne containerne til plastemballage fra affaldscontainerne i produktionen: ”Farverne gør, at vi meget hurtigt kan se, hvis der er fejlsortering, desuden går mange af de samme komponenter og materialer igen i de forskellige produktionslinjer, det betyder, at der sjældent er tvivl om, hvordan affaldet skal håndteres”, forklarer Jørn Simonsen som bor i Roskilde, der er affalds-koordinator på Grundfos. Han har sammen med kollegerne i produktionen ansvaret for indsamling og afsætning af mere end 15 tons plastfolie om året.  

Faktabokse

Her følger nogle faktabokse, som du kan vælge at krydre din artikel med. Du kan finde andre eksempler på ”Korte fakta”.

Danmark skal opfylde EU-krav senest i 2008

Danmark skal opfylde emballagedirektivets krav om genanvendelse af mindst 22,5 % plastemballage senest i 2008. For at nå dette mål skal der større fokus på udsortering af plastemballager fra erhverv og husholdninger. Det er dog virksomhederne, der skal bidrage med langt størstedelen af de indsamlede emballager, fordi det er her de største mængder findes og det dermed giver de største miljømæssige og samfundsøkonomiske fordele. Fremdriften i indsamlingen af brugt plastemballage fra virksomhederne har hidtil været for lille.

 

Hvad kan genanvendes?

  • Rene plastfolier – både klare og farvede
  • Plastdunke over 20 liter – kan eventuelt også genbruges
  • Plastdunke og -spande under 20 liter
  • EPS emballage som fx flamingo, emballagefyld o.lign.
  • ESD emballage (anti statisk emballage)
  • Plastpaller – uden wire eller laminat
  Hvad kan IKKE genanvendes
  • Tom plastemballage med faremærke skal i brændbart affald
  • Plastemballage med faremærket indhold skal håndteres som farligt affald

Prisen på plast følger olieprisen

Plast fremstilles af fossile råstoffer, og derfor er prisen på plast fulgt med olieprisen op til det nuværende nye, høje prisleje for olie. Det gør det til en god forretning for virksomheder at sortere brugt plastemballage fra og sælge den til genanvendelse. Prisen afhænger dog også af plastens kvalitet og mængde. Prisen på 1 kg plastemballage ligger omkring 1 krone (2007), men for en god kvalitet kan prisen let være mellem to og tre gange højere.

Teknisk emballage

Plastemballage fra elektronikindustrien er ofte tekniske emballager. Det vil sige emballager, der beskytter forskellige produkter – alt lige fra fjernsyn til små printplader. Der er tale om formstøbt emballage og chips, der bruges som stødabsorberende materiale og fyld.

Ønsker du og læse om hvordan rengøringsvirksomheder skiller sig af med plast