Fødevareindustrien

Hvert år bruger vi knap 200.000 tons plastemballage, når vores forskellige produkter og fødevarer skal pakkes ind. Kun omkring 34.000 tons af den brugte plastemballage bliver sorteret og sendt til genanvendelse. Det på trods af at danske virksomheder kan spare tusindvis af kroner ved at sortere affaldet – samtidig med at de er med til at skåne miljøet. Det ved man hos Tulip Food Company og hos Kims A/S.

 

Brugt plastemballage i affaldscontaineren er groft sagt som at kaste penge ud af vinduet. Bliver plastemballagen derimod sorteret og sendt til genanvendelse, kan der være penge at tjene. Ud over at den brugte plastemballage kan afsættes og bruges igen, kan der desuden være penge at spare i forhold til virksomhedens generelle affaldshåndtering. Ved at sortere plastemballagen fra og ikke fylde den i containeren til brændbart affald bliver der mere plads i containeren, fordi plastemballage generelt optager meget plads. Det betyder, at containeren ikke skal tømmes så ofte, hvilket giver en besparelse på indsamling og transport.

 

Sortering gav en bedre pris på plasten hos Tulip
Hos Tulip Food Company i Ålborg bliver der produceret 40 tons forædlede fødevarer om dagen. Det kræver en del råvarer, hvor hovedparten bliver leveret i pap- eller plastemballage: ”Vi har i mange år sorteret vores papemballage. Da mængden af plastemballage steg, var det naturligt at bruge de erfaringer, vi allerede havde i den sammenhæng”, forklarer miljøkoordinator Helle Holm. Virksomheden havde dog en række problemer med etiketter på folierne og rester fra råvarerne i plastsækkene: ”For at løse disse problemerne besluttede vi at ændre procedurer for sorteringen af plastemballagen. Det betød, at vi gik i gang med en mere målrettet sortering af plasten i farvet og klar plast og skiftede i den forbindelse også affaldstransportør”, fortæller Helle Holm.

 

Tilsammen betød disse ændringer, at virksomheden oplevede en stigning på mere end 100 % på plastemballage til genanvendelse. ”Ud over at indsatsen er godt for miljøet og naturligvis for virksomhedens økonomi, så har de synlige resultater også virket overordentligt motiverende for medarbejderne”, understreger Helle Holm.

 

Stort engagement blandt medarbejderne hos Kims A/S
Hos Kims bliver en stor del af deres varer ligeledes leveret i plastfolier, som efterfølgende bliver sorteret og solgt til genanvendelse. Også her har man erfaret, at prisen for plast er bedre, når den er sorteret i henholdsvis klar og farvet plast. For at sikre at plasten bliver sorteret, har medarbejderne i varemodtagelsen fået et særligt ansvar for at sikre en høj kvalitet i forhold til sorteringen:

 

”Vi har oplevet et meget stort engagement blandt medarbejderne i forhold til sorteringen, og vi har bestemt oplevet, at den øgede fokus på sortering, har gjort medarbejderne mere bevidste i forhold til sorteringen. Der er bl.a. en række medarbejdere, der har efterlyst muligheden for at genanvende de big-bags, som en del af vores råvarer leveres i. Det betyder, at de nu bliver indsamlet og sendt videre til genanvendelse,” lyder det fra Henrik Rasmussen, der er lagerkoordinator hos Kims.

 

Virksomheden benytter desuden en slags gulerod for at få medarbejderne engageret: ”De ansvarlige medarbejdere har fået stillet en belønning i udsigt, når de har nået et bestemt økonomisk mål i forbindelse med salget af plastemballage”. En gulerod, der efter Henrik Rasmussens opfattelse har virket efter hensigten.

 

Plasten skal være ren
Når vi taler om brugt plastemballage fra fødevareindustrien, er det en forudsætning for genanvendelse, at emballagen er tømt og ikke indeholder rester af fødevarer. Det betyder, at folier, brugte plastsække og -dunke, der indeholder rester af kød- eller frugtsaft ikke er velegnet til genanvendelse. Og naturligvis heller ikke emballage der er faremærket.

 

Faktabokse

 

Her følger nogle faktabokse, som du kan vælge at krydre din artikel med. Du kan finde andre eksempler under ”Korte fakta”.

 

Danmark skal opfylde EU-krav senest i 2008

Danmark skal opfylde emballagedirektivets krav om genanvendelse af mindst 22,5 % plastemballage senest i 2008. For at nå dette mål skal der større fokus på udsortering af plastemballager fra erhverv og husholdninger. Det er dog virksomhederne, der skal bidrage med langt størstedelen af de indsamlede emballager, fordi det er her de største mængder findes og det dermed giver de største miljømæssige og samfundsøkonomiske fordele. Fremdriften i indsamlingen af brugt plastemballage fra virksomhederne har hidtil været for lille.

 

 

Hvad kan genanvendes?

  • Rene plastfolier – både klare og farvede
  • Big bags – store sække af vævet plast
  • Plastdunke over 20 liter – kan eventuelt også genbruges
  • Plastdunke og -spande under 20 liter
  • EPS emballage som fx flamingo, emballagefyld o.lign.
  • Plastpaller – uden wire eller laminat

 

 

  Hvad kan IKKE genanvendes
  • Brugt plastemballage med rester af kød- eller frugtsaft skal i brændbart affald
  • Tom plastemballage med faremærke skal i brændbart affald
  • Plastemballage med faremærket indhold skal håndteres som farligt affald

 

 

Prisen på plast følger olieprisen

Plast fremstilles af fossile råstoffer, og derfor er prisen på plast fulgt med olieprisen op til det nuværende nye, høje prisleje for olie. Det gør det til en god forretning for virksomheder at sortere brugt plastemballage fra og sælge den til genanvendelse. Prisen afhænger dog også af plastens kvalitet og mængde. Prisen på 1 kg plastemballage ligger omkring 1 krone (2007), men for en god kvalitet kan prisen let være mellem to og tre gange højere.