Grafisk industri

Hvert år bruger vi i Danmark knap 200.000 tons plastemballage, når forskellige produkter og fødevarer skal pakkes ind. Kun omkring 34.000 tons af den brugte plastemballage bliver sorteret og sendt til genanvendelse. Det på trods af at danske virksomheder kan spare tusindvis af kroner ved at sortere affaldet – samtidig med at de er med til at skåne miljøet. Hos A.C. Schmidt presser man den brugte plastemballage sammen, så der kan være mere i containerne. Det giver færre tømninger og færre omkostninger.

Brugt plastemballage i affaldscontaineren er groft sagt som at kaste penge ud af vinduet. Bliver plastemballagen derimod sorteret og sendt til genanvendelse, kan der være penge at tjene. Ud over at den brugte plastemballage kan afsættes og bruges igen, kan der desuden være penge at spare i forhold til virksomhedens generelle affaldshåndtering. Ved at sortere plasten fra og ikke fylde den i containeren til brændbart affald bliver der mere plads i containeren, fordi plastemballage generelt optager meget plads. Det betyder, at containeren ikke skal tømmes så ofte, hvilket giver en besparelse på indsamling og transport.

Plasten fyldte affaldscontaineren
De erfaringer har man også gjort sig hos den grafiske virksomhed A.C. Schmidt a/s i Hvidovre. Virksomheden modtager råvarer i form af trykfarver og kartonnage. Trykfarverne leveres i bøtter eller dåser i metal eller plast. Kartonnagen leveres på paller med omsvøb af plastfolie, som bliver fjernet i trykkeriet, hvorefter den ifølge direktør Christian Andersen tidligere bare lå og flød: ”Selvom plastfolien ikke umiddelbart synes at fylde noget særligt, så optog den alligevel alt for meget plads, når den kom i affaldscontaineren, så vi måtte finde en løsning”, forklarer Christian Andersen .

Tilfredse medarbejdere og færre omkostninger
Løsningen blev en ballepresse og nye procedurer for en række arbejdsrutiner, hvor medarbejderne bl.a. fik ansvaret for at holde deres arbejdspladser ryddelige fx ved at sortere den brugte emballage: ”I dag har vi fået pæne arbejdspladser, tilfredse medarbejdere og ikke mindst færre omkostninger til affaldsbortskaffelse, fordi antallet af tømninger af affaldscontainerne til brændbart affald er reduceret væsentligt”, lyder det fra en tilfreds direktør. Virksomheden har oven i købet oplevet, at den efter at have sat fokus på sortering, får en bedre pris, når den sælger brugt plastemballage til genanvendelse. ”De penge, vi får ind ved at sælge plastaffaldet er med til at betale investeringen i ballepressen. Ved at sende plasten til genanvendelse er vi desuden med til at skåne miljøet, og det er godt”, understreger Christian Andersen . 

Plasten skal være ren
Grafiske virksomheder modtager ofte deres råvarer i en eller anden form for plastemballage, enten i form af dunke og bøtter eller som krympe- og strækfolie. Al ren brugt plastemballage, der ikke er faremærket, bør indsamles, sorteres og sendes til genanvendelse.

Faktabokse

Her følger nogle faktabokse, som du kan vælge at krydre din artikel med. Du kan finde andre eksempler under ”Koret fakta”.

Danmark skal opfylde EU-krav senest i 2008

Danmark skal opfylde emballagedirektivets krav om genanvendelse af mindst 22,5 % plastemballage senest i 2008. For at nå dette mål skal der større fokus på udsortering af plastemballager fra erhverv og husholdninger. Det er dog virksomhederne, der skal bidrage med langt størstedelen af de indsamlede emballager, fordi det er her de største mængder findes og det dermed giver de største miljømæssige og samfundsøkonomiske fordele. Fremdriften i indsamlingen af brugt plastemballage fra virksomhederne har hidtil været for lille.

Hvad kan genanvendes?

  • Rene plastfolier – både klare og farvede
  • Plastdunke over 20 liter – kan eventuelt også genbruges
  • Plastdunke og -spande under 20 liter
  • Plastpaller – uden wire eller laminat
  Hvad kan IKKE genanvendes
  • Tom plastemballage med faremærke skal i brændbart affald
  • Plastemballage med faremærket indhold skal håndteres som farligt affald

Prisen på plast følger olieprisen

Plast fremstilles af fossile råstoffer, og derfor er prisen på plast fulgt med olieprisen op til det nuværende nye, høje prisleje for olie. Det gør det til en god forretning for virksomheder at sortere brugt plastemballage fra og sælge den til genanvendelse. Prisen afhænger dog også af plastens kvalitet og mængde. Prisen på 1 kg plastemballage ligger omkring 1 krone (2007), men for en god kvalitet kan prisen let være mellem to og tre gange højere.